Dunajec

Rieka Dunajec tvorí štátnu hranicu s Poľskom v dĺžke 18 km. Vzhľadom na to, že nepreteká v hornom toku žiadnou priemyselnou aglomeráciou, patrí medzi najčistejšie rieky v strednej Európe. Na Slovensko - Poľskom úseku má Dunajec charakter prudko tečúcej rieky bystrinného rázu, na ktorom vyhĺbil cez vápéncové bralá romantickú tiesňavu, známy Prielom Dunajca.

Dunajec Rieka Dunajec vodákom ponúka pekný zážitok a úchvatné pohľady na okolitú prírodnú scenériu. Nie je veľmi obtiažna. Väčšie pereje sú ojedinelé, stačí trochu vodáckej zručnosti. Najkrajší tok má Dunajec v úseku 9 km v prielome Dunajca, kde má rieka prudší spád a občasné pereje. Prielom Dunajca je chránenou prírodnou rezerváciou a je to krajinársko - esteticky významné územie.

Dunajec, Národný park Pieniny a okolie sú natoľko zaujímavé, že si zaslúžia preskúmať ich po vode, pešo i na bicykli.