Pieniny

Tri Koruny Pieniny sa rozprestierajú na slovensko - poľských hraniciach. Vyznačujú sa komplikovanou geologickou stavbou, ktorá podmienila vznik atraktívneho reliéfu skalných stien a veží najrozmanitejšieho tvaru, ktoré spolu spolu s prielomom Dunajca vytvárajú výrazné krajinné dominanty. Esteticky aj výškovo dominujú na Poľskom území Tri koruny ( 982 m ), s výrazným bralným réliefom.

Pieniny boli za národný park vyhlásené v r. 1967 na rozlohe 2 125 ha. V súčasnosti má rozlohu 3 750 ha. Územie ochranného pásma má rozlohu 22 444 ha. Na území Národného parku Pieniny je množstvo značených turistických trás pre turistiku. Najznámejšou je náučný chodník pozdĺž rieky Dunajec z obce Červený Kláštor do Lesnice.

Zamagurie

Červený Kláštor Pre oblasť severozápadného Spiša, ležiacou medzi pohorím spišská Magura a riekou Dunajec sa zaužívalo pomenovanie Zamagurie. Tento kraj je známy svojou prekrásnou prírodou i vzácnymi historickými pamiatkami. Z prírodných krás mu dominuje prielom Dunajca, z historických pamiatok starodávny Červený Kláštor. Na Zamagurí sa dodnes zachovali početné pamiatky ľudovej architektúry, ktoré vytvárajú neopakovateľnú atmosféru tohto čarovného kraja.